වත්මන් අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා තරුණ සහභාගිත්වයේ වැදගත්කම ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කරයි

 ජාතිය මුහුණ දී සිටින වත්මන් අර්බුදයට අර්ථවත් විසඳුම් සෙවීම සඳහා තරුණ සහභාගිත්වයේ වැදගත්කම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේය. ඉදිරි වසර 25ට මුහුණ දීමට රට සූදානම් කිරීමට විසඳුම් ලබාදිය යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

Image Credit: Ceylon Today


ඒ අනුව ජාතිය මුහුණ දී සිටින වත්මන් අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා අධීක්ෂණ කමිටු සඳහා තරුණ සාමාජිකයෙකු පත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කළ බවද ඔහු පැවසීය.


ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ දිවයින පුරා සිටින නව සිංහ  හිමියන් 6,500කට අධික පිරිසක් බඳවා ගැනීම සඳහා  (11) පෙරවරුවේ කොළඹ  රාජකීය විද්‍යාලයේ ,පැවති 306 දිස්ත්‍රික් 306 සිංහ  මහා  සිංහ දින සැමරුම් උත්සවයේදීය.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog