හමුදාවට තහනමක්

 හමුදාවට පසුගිය 12 වන දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සමාජ ජාල වෙත දේශපාලනික ,රහස්‍ය තොරතුරු ,කාමුක තොරතුරු යනාදිය මුදා හැරීම සපුරා තහනම් කරමින් යුද හමුදාපති විසින් නියෝගයක් නිකුත් කොට තිබේ .

Image Credit : Paris MoU

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog