ජෝ අකාබා නාසා හි නව ප්‍රධාන ගගනගාමියා ලෙස නම් කරයි

නාසා ආයතනය වසර 50කට පෙර සඳ වෙත පියාසර කිරීමෙන් පසු  අභ්‍යවකාශ ඒජන්සියට එහි ගගනගාමී බලකාය සඳහා නව ප්‍රධානියෙකු පත්කර සිටි.

Image Credit: Aviation Week
ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ දිගු කාලීන රැඳී සිටීම් දෙකක් ඇතුළුව තුන් වතාවක් අභ්‍යවකාශයට පියාසර කර ඇති හිටපු අධ්‍යාපනඥයෙකු වන ජෝ අකාබා, හූස්ටන්හි NASA හි ජොන්සන් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ ගගනගාමී කාර්යාලයේ  නව ප්‍රධානියා ලෙස නම් කර ඇත.වසර දෙකක කාලයක් එම තනතුර දැරූ රීඩ් වයිස්මන් 2022 නොවැම්බර් 14 දින සිට ක්‍රියාකාරී ගුවන් ගමන් රාජකාරි  ඉවත් වූ දා සිට වැඩබලන ප්‍රධානියා ලෙස සේවය කළ ඩෲ ෆියුස්ටල්ගෙන් පසුව අකාබා පත් වේ.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog