අභ්‍යවකාශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනයේ පළමු චන්ද්‍රිකා දියත් කිරීම දෝෂයක් හේතුවෙන් 2023 මාර් තු දක්වා කල් යයි

 2022 දෙසැම්බර් මස මැද භාගයේදී සැලසුම් කර ඇති අභ්‍යවකාශ සංවර්ධන ඒජන්සියේ තාරකා මණ්ඩලයේ පළමු දියත් කිරීම පරීක්ෂණ වලදී හඳුනාගත් අභ්‍යවකාශ චන්ද්‍රිකාවල විෂමතාවයක් හේතුවෙන්  2023 මාර් තු දක්වා කල් යනු ඇති බව ඒජන්සියේ අධ්‍යක්ෂ ඩෙරෙක් ටූර්නියර්  පැවසීය.

කොලරාඩෝ හි ඩෙන්වර් හි පිහිටි යෝර්ක් අභ්‍යවකාශ පද්ධති 2020 අගෝස්තු මාසයේදී SDA හි ට්‍රාන්ස්පෝට් ලේයර් ට්‍රාන්චේ 

Image Credit: Aviation Week

සඳහා චන්ද්‍රිකා 10ක් තැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 94 ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබා ගත්තේය.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog