රුසියානු ගුවන් කඳවුරුවලට එල්ල වූ යුක්රේන ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර Attacks on Russian air bases

 සඳුදා රුසියානු ගුවන් කඳවුරු දෙකක පිපිරීම් හේතුවෙන් දිගු දුර සටන් ඩ්‍රෝන යානා නිපදවීමට යුක්රේනය දරන උත්සාහය කෙරෙහි අවධානය යොමු වී තිබේ.


රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ යුක්‍රේන ඩ්‍රෝන යානා මගින් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති අතර එය රුසියානු ගුවන් ආරක්‍ෂාව විසින් බිම හෙළා ඇති බවයි.


චන්ද්‍රිකා සහ ඡායාරූප යන දෙකම - Ryazan කලාපයේ එක් කඳවුරකදී රුසියානු හමුදා ගුවන් යානා වලට යම් හානියක් සිදුවී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.


Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog