හරිත වල්ගා තරුව C/2022 E3 (ZTF) සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටතට

Image Credit:Forbes
C/2022 E3 (ZTF) වල්ගා තරුව 2023 මුල් භාගයේදී ඉතා ආකර්ශනීය  ආකාශ වස්තුව  බවට පත්වූ අතර  එය සූර්යයාට සමීප වන අතර පසුව පෘථිවිය එහි දීප්තිමත් හරිත දීප්තිය අපගේ ග්‍රහලෝකයෙන් දෘශ්‍යමාන කළ නමුත් මෙය එහි අවසාන සංචාරය විය හැකිය.

නාසා හි ජෙට් ප්‍රචාලන රසායනාගාරයට අනුව වල්ගා තරුව සූර්යයාගේ වසර 50,000 ක කක්ෂයක  වශයෙන්  පවතී. C/2022 E3 අභ්‍යන්තර සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය වෙත ඇති සමීප ප්‍රවේශය, එය දැන් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටතට එක්-මාර්ග චාරිකාවක යෙදී සිටින බව සහතික කිරීමට තරම් එහි කක්ෂය වෙනස් කරන්නට ඇත."වස්තුවක් 'දුර්වල ලෙස බැඳී තිබේ නම්' - එනම්, කක්ෂය සංවෘත ඉලිප්සයක් වේ, 

කෙසේ වෙතත් හරිත වල්ගාතරුව නැවත පෘතුවිය වෙත පැමිණිමට  නියමිතව ඇත්තේ තවත් වසර 50000 කිනි , ඒ වන විට පෘතුවියේ මිනිස් ජීවයක් තිබීමට සම්භාවිතාව ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බව විද්වතුන්ගේ අදහසයි .

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog