නාසා හි නව වායු දූෂණ සංවේදකය තථ්‍ය කාලීනව ඇමරිකාවට ඉහළින් ඇති දුමාරය නිරීක්ෂණය කරයි

වසර ගණනාවක් තිස්සේ අභ්‍යවකාශයෙන් සිදුවන වායු දූෂණය මැනීමට චන්ද්‍රිකා භාවිත කර ඇත. ප්‍රථම වතාවට අභ්‍යවකාශය මත පැතිරෙන දුම් සංවේදකයකට ඇමරිකාව පුරා වායු දූෂක ද්‍රව්‍ය  පිළිබඳ දත්ත නොනවත්වා සහ තත්‍ය කාලීනව සොයා බැලීමට හැකිවී තිබේ .

Image Credit: The Verge
Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution නොහොත් TEMPO නමින් හැඳින්වෙන නව සංවේදකය, චන්ද්‍රිකා පවතින සමකයට ඉහළින් සැතපුම් 22,000ක් (කිලෝමීටර් 36,000ක්) ඉහළින් පිහිටි භූ ස්ථායී කක්ෂයේ ඇති භයානක වායු දූෂක සාන්ද්‍රණය මනිනු ලබන එවැනි ආකාරයේ පළමු උපකරණය වනු ඇත. මෙම වාසිදායක ස්ථානයේ සිට, TEMPO විසින් මුළු එක්සත් ජනපදයට ඉහළින් නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ්, ඕසෝන් සහ ෆෝමල්ඩිහයිඩ් සාන්ද්‍රණයන්හි පැයකට වෙනස්වීම් හඳුනා ගැනීමට හැකි වනු ඇත, විද්‍යාඥයින්ට දිවා කාලයේ වායු දූෂණ මට්ටම් වෙනස් වන ආකාරය පමණක් නොව වාතය කොතැනද යන්න නිරීක්ෂණය කිරීමට පළමු අවස්ථාව ලබා දේ. 

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog