2025 ග්‍රහලෝක ආරක්ෂක පරීක්ෂණය සඳහා චීනය 2019 VL5 ග්‍රහකය ඉලක්ක කර ගනී

චීනය 2025 දියත් කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ ග්‍රහක අපගමනය සහ නිරීක්ෂණ පරීක්ෂණයක් සඳහා පෘථිවියට ආසන්න  2019 VL5 තෝරාගෙන ඇත.

Image Credit: The Indian Express

ග්‍රහකයේ ප්‍රවේගය තත්පරයට සෙන්ටිමීටර පහකින් පමණ වෙනස් කිරීමේ අරමුන ඇතිව, තත්ත්පරයට කිලෝමීටර් 6.4ක සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් සහිතව,  දළ වශයෙන් මීටර් 30-විෂ්කම්බයකින් යුත්  2019 VL5 ග්‍රාහකය  වෙත කඩා වැටෙනු ඇත.

රේඩාර් සහ ලේසර් දුරස්ථ සංවේදක ගෙවීම් සහ ඉලක්කය තක්සේරු කිරීම සඳහා දූවිලි හා අංශු විශ්ලේෂකය රැගෙන යනු ඇත. නිරීක්ෂක අභ්‍යවකාශ යානය බලපෑම් කරන්නාගේ මාර්ගයට ලම්බකව කිලෝමීටර් 30 ක කක්ෂයක සිටින විට බලපෑමෙන් පිටවීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අධි-විභේදන කැමරාවක් භාවිතා කරන බව මෙහෙයුමේ සඳහන් වේ.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog