ටයිටන් වෙත යමුද ?

මෑතකදී බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ අයිස් සහිත චන්ද්‍රයා, යුරෝපා  සහ සිකුරු ග්‍රහලෝකය වෙත මිනිසුන් යැවීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කරන ලදී. මෙම සුවිශේෂී ලෝක වෙත මිනිස් මෙහෙයුම් අනාගතයේදී කළ හැකි වුවද, සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සිට මිනිස් ජීවිතයට තවමත් යෝග්‍ය නොවන නමුත් ඉතා අඩු කටුක පෘෂ්ඨීය තත්ත්වයන් සහිත ලෝකයකට වඩා දුරස් වීම ගැන කුමක් කිව හැකිද?සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ විශාලතම චන්ද්‍රයා වන Titan අනාගතයේදී මිනිසුන් යැවීමට සුදුසු ස්ථානයක් විය හැකිද යන්න අපි විමර්ශනය කරන්නෙමු. යුරෝපයේ අත්විඳින ලද දරුණු විකිරණ සමඟින් සිකුරු ග්‍රහයාගේ උෂ්ණත්වය සහ තලා දැමීමේ පීඩනය Titan සතුව නොමැත.Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog