දකුණු කොරියාවේ 1 වන සඳ ගවේෂණ "දනුරි" චන්ද්‍ර කක්ෂයට

 දකුණු කොරියාවේ ප්‍රථම ගැඹුරු අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ මෙහෙයුම වන Danuri, මාස හතරක ගමනකින් අනතුරුව අවසානයේ සඳ වෙත ළඟා වේ.දනුරි අභ්‍යවකාශ යානය සිකුරාදා (දෙසැ. 17) පස්වරු 2.45 ට චන්ද්‍ර කක්ෂයට ඇතුළු වීමට ආරම්භ  විය. 

Image Credit : Teslarati

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog