ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ යානයේ 2 වැනි දුරේක්ෂය දෝෂයකට ලක් වේ

ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය (JWST හෝ Webb) 2021 දෙසැම්බරයේ දියත් කරන ලද අතර 2022 ජූලි මාසයේ සිට විද්‍යා නිරීක්ෂණ පවත්වමින් එහි අලංකාර රූප සහ විප්ලවීය දත්ත මගින් ලොව මවිතයට පත් කරන ලදි . 

නමුත් ජනවාරි 15 ​​වෙනිදා, JWST හි Near Infrared Imager සහ Slitless Spectrograph (NIRISS) උපකරණය "උපකරණය තුළ සන්නිවේදන ප්‍රමාදයක් අත්විඳ ඇති අතර, එහි පියාසැරි මෘදුකාංගය කල් ඉකුත් වීමඊට හේතු වී ඇත ", NASA ප්‍රකාශ කර සිටින ආකාරයට  NIRISS භාවිතා කිරීමට නොහැකි තත්වයක පවතී .NASA නිලධාරීන් විසින් දෝෂයට ලක්වුණු කොටස් යථා තත්වයට පත්කිරීමට උත්සහ දරන නමුත් එම කටයුතු නිෂ්පල වේයැයි ඔවුන්ගේ අදහස වේ .NIRISS යනු කැනේඩියානු අභ්‍යවකාශ ඒජන්සියේ (CSA) දායකත්වයකි, එබැවින් NASA සහ CSA කාර්ය මණ්ඩලය මෙම ගැටලුව දෝශ නිරාකරණය කිරීමට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශය සටහන් කරයි.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog