හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය ට සෝල් නිහාරිකාවේ විස්මිත රතු දසුනක් ග්‍රහණය වේ

Image Credit: ESA/Hubble
ආලෝක වර්ෂ 7,000 ක් දුරින් පිහිටි නිහාරිකාවක් හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය මගින්  ග්‍රහණය කර ගන්නා අතර එය සෝල් නිහාරිකාව ලෙසද හැඳින්වේ.H-alpha විමෝචනය හේතුවෙන් රතු ආලෝකය පිරීයාමට හේතු වන අතර, හයිඩ්‍රජන් පරමාණු තුළ ඇති ඉතා ශක්තිජනක ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්තිය නැති වූ විට මෙම සුවිශේෂී රතු ආලෝකය මුදා හැරීමට හේතු වන බව හබල් දුරේක්ෂ නියෝජිතයන් විසින් පවසන ලදි . Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog