එක්සත් ජනපද ගුවන් සීමාවට පැමිණි චීන නිරීක්ෂණ බැලූනය නිසා ජාත්‍යන්තර කැළඹීමක්

පසුගිය පෙබරවාරි පළමු වන දින මොන්ටානා ඉහල අහසේ කාර්යමණ්ඩලයක් නොමැති චීන බැලුනයක් දිස් වීම හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තරය අතර මහත් කැලබිලි තත්වයක් ඇති වී තිබේ. බ්‍රහස්පතින්දා (පෙබ. 2), එක්සත් ජනපද උතුරු විධානය සහ උතුරු ඇමරිකානු අභ්‍යවකාශ ආරක්ෂක විධානය (NORAD) එක්සත් ජනපද මහාද්වීපිකයට ඉහළින් "ඉහළ උන්නතාංශ නිරීක්ෂණ බැලූනයක් " හඳුනාගෙන ඇති බව තහවුරු කළහ.  බැලූනය බිම සිටින කිසිවෙකුට භෞතික හෝ මිලිටරි තර්ජනයක් නොවන බව නෝරාඩ් ආයතනය  ප්‍රකාශ කළේය.කාලගුණ විද්යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා භාවිතා කරන සිවිල් ගුවන් යානයක් බවත් මේ පිළිබද චීනය සමාව ගෙන ඇති බවත් සදහන් වේ.

Image Credit: MSN
චීනයේ ප්‍රකාශය පවසන්නේ බටහිර දෙසින් පවතින සුළං හේතුවෙන් ගුවන් යානය එහි ගමන් මාර්ගයෙන් බැහැර වූ බවත් "එක්සත් ජනපද ගුවන් සීමාවට ගුවන් යානය අනපේක්ෂිත ලෙස ඇතුළු වීම ගැන චීන පාර්ශවය කනගාටු වන බවත්" පවසයි. සමාව අයැද සිටියද චීන බැලූනය තිබීම ජාත්‍යන්තර ආන්දෝලනයකට තුඩු දී තිබේ.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog