ඉතිහාසයේ අද වැනි දිනෙක 1977 මාර් තු 10 දින : යුරේනස් ග්‍රහයාගේ වළලු සොයා ගන්නා ලදි

යුරේනස්ගේ වළලු ඇතැයි තාරකා විද්‍යාඥයන් බොහෝ කලක සිට සැක කළ නමුත් සැබෑ සොයා ගැනීම සිදු වූයේ අහම්බෙනි. තාරකා විද්‍යාඥයින් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් යුරේනස්ගේ වායුගෝලය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නාසා හි කයිපර් ගුවන් නිරීක්ෂණාගාරය භාවිතා කරමින් සිටියහ.

Image Credit: Twitter
ඔවුන් මෙය කළේ තාරකා ගුප්ත භාවයක් අතරතුර, එනම් පසුබිම් තාරකාවක් ග්‍රහලෝකය පිටුපසින් ගමන් කරන බවයි. එම තාරකාවේ ආලෝකය වායුගෝලය හරහා ගමන් කරන විට වෙනස් වන ආකාරය බැලීමෙන් යුරේනස්ගේ සංයුතිය පිළිබඳ ඉඟි ලබා ගන්නා ලදි.ඔවුන් පුදුමයට පත් කරමින්, යුරේනස් ග්‍රහණය වීමටත් පෙර තාරකාව දැල්වෙන්නට පටන් ගත්තේය. තාරකාව මුදු පිටුපසින් ගමන් කරන විට පස් වතාවක් අතුරුදහන් වී නැවත දර්ශනය විය. යුරේනස් ග්‍රහයා සතුව වළලු පහක් ඇති බව මුලදී ඔවුන් විශ්වාස කළ නමුත් තවත් නිරීක්ෂණවලින් හෙළි වී ඇත්තේ එහි ඇත්ත වශයෙන්ම වළලු 13ක් ඇති බවයි.

Post a Comment

أحدث أقدم
LightBlog