86 හැවිරිදි ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ශ්වසන ආසාදනයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත කරයි

86 හැවිරිදි ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ පසුගිය බදාදා ශ්වසන ආසාදනයක් හේතුවෙන් රෝමයේ රෝහල් ගත කර ඇති බව වතිකානුව නිවේදනය කළේය. ඔහු දින කිහිපයක් හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා ගැන පැමිණිලි කර ඇත .

Image Credit: NDTV.com
ඔහුට දින කිහිපයක ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව වතිකානුව පවසයි.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog