ආටෙමිස් 1 කියුබ්සැට් මෙහෙයුමේ අවසානයට ආසන්නයි

ආටෙමිස් 1 හි ද්විතියික ගෙවීමක් ලෙස දියත් කරන ලද කියුබ්සැට් එහි ප්‍රචාලන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි වුවහොත් මෙම  මාසය අවසානයේ එහි මෙහෙයුම් අවසන් කිරීමට සිදුවන බව පවසා සිටි .

Image Credit:space.com
LunaH-Map අභ්‍යවකාශ යානය පසුගිය නොවැම්බරයේ අභ්‍යවකාශ දියත් කිරීමේ පද්ධතියේ සමාරම්භක පියාසැරියේදී ද්විතීයික පැටවුම් ලෙස දියත් කරන ලද කියුබ්සැට් 10 න් එකකි. අභ්‍යවකාශ යානය 6U කියුබ්සැට් මත අයන ප්‍රචාලන පද්ධතියක් භාවිතා කිරීමට සැලසුම් කර තිබුනේ එය දින කිහිපයකට පසු සඳ අසලින් පියාසර කරන විට උපාමාරුවක් සිදු කිරීමටයි, අවසානයේ එය කක්ෂයට ඇතුල් විය .

කෙසේ වෙතත්, එම තෙරපුම  ගැනීමට අපොහොසත් වූයේ ඉංජිනේරුවන් විශ්වාස කරන පරිදි සිරවී ඇති කපාටයක් නිසාය. මැයි 1 වන දින අන්තර් ග්‍රහලෝක කුඩා චන්ද්‍රිකා සම්මන්ත්‍රණයේ ඉදිරිපත් කිරීමකදී, ඇරිසෝනා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයේ මෙහෙයුම සඳහා ප්‍රධාන විමර්ශක ක්‍රේග් හාඩ්ග්‍රෝව් පැවසුවේ 2021 මැද භාගයේදී අභ්‍යවකාශ යානය නාසා වෙත භාරදීම සහ එහි නොවැම්බර් අතර දිගු ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය එහි ගැටළු අපේක්ෂා කළ බවයි.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog