අධි ධාරිතාවයෙන් යුත් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදනය අත්පත් කර ගැනීමේ සැලැස්මක්

එක්සත් ජනපද මිලිටරි සේවාවන්හි දිනෙන් දින වැඩි වන ඉල්ලීම් සමඟ කටයුතු කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස, අභ්‍යවකාශ හමුදාව අධි ධාරිතාවයෙන් යුත් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදනයන් අත්පත් කර ගැනීමට නව සැලැස්මක් යෝජනා කරනු ඇත.

Image Credit: Breaking Defense
ඉදිරි සතිවලදී මෙම සැලැස්ම පිළිබඳව ඒකාබද්ධ මාණ්ඩලික ප්‍රධානීන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයින් දැනුවත් කිරීමට නියමිත බව "උපාය මාර්ග, සැලසුම්, වැඩසටහන් සහ අවශ්‍යතා සඳහා අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී ලුතිනන් ජෙනරාල් පිලිප් ගැරන්ට් පැවසීය.

Post a Comment

أحدث أقدم
LightBlog